UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR STRUGË KA LIDHUR MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME CONCORDIA UNIVERSITY E EDMONTONIT, KANADA

23. April. 2018 - 08:54


UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR STRUGË KA LIDHUR  MARRËVESHJE  BASHKËPUNIMI ME CONCORDIA  UNIVERSITY E EDMONTONIT, KANADA

 

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës vazhdon të pasurojë bashkëpunimin ndërkombëtar me universitete që vijnë nga pjesë të ndryshme të botës. Në këtë kuptim, është gjithashtu përfundimi i një memorandumi të ri bashkëpunimi me Universitetin Concordia të Edmonton,  të Kanadës. Duke përfunduar këtë marrëveshje, studentët, si dhe stafi akademik i UNS-së, u mundësohet shkëmbim dhe akomodim studenteve dhe stafit  akademik në Kanada. Përveç shkëmbimit të studentëve dhe personelit akademik, marrëveshja parashikon bashkëpunim në fushën e kërkimit të përbashkët dhe publikimin e botimeve shkencore, organizimin e përbashkët të seminareve, shkëmbimin e informacionit shkencor, programet e përbashkëta akademike afatshkurtra ngjajshëm. Si pjesë e memorandumit të bashkëpunimit, UNS ka përfunduar gjithashtu një marrëveshje për shkëmbimin e studentëve me hollësi mbi kushtet në të cilat studentët mund të shkëmbejnë Kanada.

Universiteti Concordia i Edmonton u themelua në vitin 1921. Universiteti ofron 45 programe të ndryshme studimi në fushat e artit, shkencës dhe menaxhimit, studimeve universitare dhe pasuniversitare.

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit