UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN A.B.M.S-OPEN NË ZVICËR

04. April. 2017 - 01:21


UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË  KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN A.B.M.S-OPEN NË ZVICËR

Universiteti А.В.М.S.në  Zvicër- është institucion i arsimit të lartë në Zvicër, që organizon studimet në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë. Universiteti ofron  një numër të madh  të programeve studimore në fushën e ekonomisë, menaxhmentit, marketing, finansa,turizëm, drejtësi, shkenca politike, diplomaci dhe në fusha të tjera.

Universiteti është i njohur për studimet online, ndërsa sipas vlersimeve kombëtare rënditet lartë në mesin e universiteteve që ofrojnë studime distance- online learning.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit