12. February. 2016 - 00:00

PROGRAMI STUDIMOR – INFORMATIKA E BIZNESIT

MASTER

 

Viti i Katërt

Semestri 7

Kodi

Nr. i kredive

Ligjerata

Oret praktike

Fondi I plote i oreve

Madhesia e grupeve

1. Dizajnimi I bazave te te dhenave dhe implementimi ne Biznes

MBI101

8

20

40

240

50/20 - 30

2. Menaxhimi Strategjik ne IT

MBI102

8

20

40

240

50/20 - 30

3. Sipermarresi

MBI103

8

20

40

240

50/20 - 30

4. Lende zgjedhore

 

6

 

15

30

180

50/20 - 30

4.1.  Hyrje ne Ekonomi

MBI101E

4.2.  Hyrje ne Teknologjite Informative

MBI102E

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

Semestri8

Kodi

Nr. i kredive

Ligjerata

Oret praktike

Fondi I plote i oreve

Madhesia e grupeve

1. Menaxhimi i ICT Projekteve

MBI104

8

20

40

240

50/20 - 30

2. Sistemet e Informacionit per ndermarrjet

MBI105

8

20

40

240

50/20 - 30

3. Kerkim Marketingu

MBI106

8

20

40

240

50/20 - 30

4. Lende zgjedhore

 

6

 

15

30

180

50/20 - 30

4.1. Menaxhimi i Marketingut

MBI103E

4.2. WEB Aplikacione

MBI104E

Gjithsej

30

 

 

900

 

 

Viti i Pestë

Semestri 9 

Kodi

Nr. i kredive

Ligjerata

Oret praktike

Fondi I plote i oreve

Madhesia e grupeve

1. Biznesi Elektronik

MBI201

8

20

40

240

50/20 - 30

2. Rrjetat Biznesore

MBI202

8

20

40

240

50/20 - 30

3. Zgjidhjet software-ike te ndermarrjeve

MBI203

8

20

40

240

50/20 - 30

4. Krijimi i produktit te ri

MBI204

6

15

30

180

50/20 - 30

Gjithsej

 

30

 

 

900

 

 

Semestri 10

Kodi

Nr. i kredive

Ligjerata

Oret praktike

Fondi I plote i oreve

Madhesia e grupeve

1. Teknologjite e dijes dhe inovacioneve

MBI205

8

20

40

240

50/20 - 30

2. Metodat e Kerkimit

MBI206

6

15

30

180

50/20 - 30

3. Punimi i magjistratures

MBIDISS

16

0

120

480

50/20 - 30

Gjithsej

 

30

 

 

900

 

Study Programme-Master