Njohja ndërkombëtare e diplomave të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë

18. December. 2015 - 00:00

Duke pasur parasysh faktin se, Universiteti Ndërkombëtar i Strugës është një institucion i lartë arsimor, i akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë, nuk ka hasur në asnjë pengesë gjatë procedures për nostrifikim të diplomave të UNS-së brenda dhe jashtë vendit. Prandaj, studentët që kryejnë studimet në UNS  mund të  hyjnë në marrëdhënje pune ose të vazhdojnë arsimimin e tyre në shtete të ndryshme të botës dhe këtë e kanë vërtetuar një numër i konsiderueshëm i studentëve të diplomuar në UNS , që kanë vazhduar studimet ose janë në marrëdhënje pune jashtë territorit të R.Maqedonisë.

Lajmet e fundit