Kriminalistik ve dedektiflik

30. November. 2015 - 00:00

Sözkonusu bölüm, hukuk eğitimi kapsamı altında yüksek öğrenim farklılığını ortaya koymaktır. Eğitim programının gerçekleşmesi için hukuk alanında profesyonelleşmiş olan bir kadro görev yapmaktadır.

Amaçlar:

 • Kriminalistik ve güvenlik alanında temel kavram ve tanımlar hakıında bilgi edinme
 • Sözkonusu kavram ve terminolojiyi kullanabilme kabiliyeti kazanma
 • Kriminalistik ve güvenlik alanı ile ilgili problemleri saptama ve çözme kabiliyeti kazanma
 • Kriminalistik ve güvenlik alaında kritik düzünceye sahip olma
 • Kriminalistik ve güvenlik alanında gelecekteki kariyeri için pratik açıdan kabiliyet kazanma
 • Uygun alanlar ve uygun teknşkler kullanarak problem çözme kabiliyeti kazanma
 • Karar almada kazanmış olduyğu bilgileri uygulama
 • Almış oldukları bilgiyi etkin bir şekilde aktarabilme
 • Sözkonusu programdan mezun olan öğrencilerde olması gereken araştırma, iletişim ve analiz gibi kabiliyetleri geliştirme
 • Etnikler arası ve kültürler arası iletişimi güçlendime amaçlı çeşitli dillerde eğitim gelişimi

Hedefler

 • Öğrencilerin, kriminalistik teknik ve taktikleri hakkında temel bilgiyi alması
 • Öğrencilerin, kriminalistik teknik ve taktiklerinin uygulama alanları ve konusunu hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları
 • Kendi kritik düşüncelerinin olması
 • Kriminalistik teknik ve taktik alanında lay incelemesi yapabilmeleri
 • Gelecekteki kariyerleri için kendilerini kriminalistik teknik ve taktik alanında geliştirmeleri
 • Yapmış oldukları bilimsel araştırmaların sonuçlarını yorumlayabilmeleri, ekip halinde calışabilmeleri ve tartışmalara katılabilmeleri.
 • Teoride amış oldukları bilgiyi gerçek hayatta uygulayabilmeleri

Criminalistics and Detective