П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ДИПЛОМА ОДНОСНО НА СТЕКНАТИОТ СТРУЧЕН ИЛИ НАУЧЕН НАЗИВ

05. June. 2017 - 04:36

...
Lexo më shumë...

П Р А В И Л Н И К ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА СТУДИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

05. June. 2017 - 04:36

...
Lexo më shumë...

ПРАВИЛНИК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

05. June. 2017 - 04:34

...
Lexo më shumë...